Home

 logo

Arie de Kleijn

1. Arie de Kleijn

Betaalbare woningen voor jong & oud en goede zorg dichtbij voor iedereen. Lees meer...

Charlotte Henst

2. Charlotte Henst

Ruimte bieden aan initiatieven van verenigingen, ondernemers en burgers. Lees meer...

Peter

3. Peter Raaijmakers

Herindeling een nacht-merrie voor leefbaarheid 'mijn Schaijk'. Lees meer...

Bregje Spijkers

4. Bregje Spijkers

Nadruk op opgroeien, leven en oud kunnen worden in eigen dorp. Lees meer...

Benno Maathuis

5. Ben Maathuis

Ben Maathuis. Wethouder Landerd en voorheen lijsttrekker voor DS'97. Lees meer...

Brabants Dagblad zaterdag 3 feb. 2018

Inwoners van Landerd mogen in maart kiezen: Oss of Uden?

Inwoners van Landerd krijgen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart de kans zich ook uit te spreken voor aansluiting bij Oss of Uden. Politieke partij DS'97 maakt zich daar hard voor. Desnoods legt ze zelf stembriefjes in de stemlokalen.

,,Geen onderzoek, geen referendum maar een simpel formulier met een duidelijke vraag'', heeft fractievoorzitter Arie de Kleijn voor ogen. ,,De uitslag wordt eenvoudig per dorp vastgesteld en dan weten we wat de inwoners willen.''

In de laatste voorbereidende raadsvergadering sprak een meerderheid zich uit voor het verder praten met Uden over fusie. Een eerste verkenning leverde daarvoor de voorzet. Maar dat gaat DS'97 veel te vlug. Het gaat de partij vooral om 'waarmee we het beste af zijn'. Op die vraag gaf de verkenning geen antwoord. DS'97 gaat proberen de andere partijen ervan te overtuigen een peiling uit te laten voeren. Als dat niet lukt, neemt DS'97 resoluut het heft in eigen hand. ,,Dan gaan we in elk geval in Schaijk en Reek een betrouwbare peiling uitvoeren'', zo kondigt De Kleijn aan. ,,De uitslag wordt eenvoudig per dorp vastgesteld en dan weten we wat de inwoners willen.''

Herindelen; Uden of Oss?

DS’97 vindt dat vasthouden aan zelfstandigheid niet langer haalbaar is. Door de uitslag van het referendum (november 2015) zijn onze inwoners steeds meer gaan geloven dat zelfstandigheid niet meer mogelijk is. Ook politiek is daar geen draagvlak meer voor.

DS'97 gaat voor herindeling die gerealiseerd zou kunnen worden per 2022 zodat de volgende verkiezingen in de nieuwe gemeente gehouden gaan worden.

De vraag is echter: gaan we in zijn geheel naar Uden of gaan we (gesplitst) naar Oss?

DS'97 wil weten waar we als Schaijk en natuurlijk als Landerd het beste mee af zijn. Wat levert onze inwoners, ons verenigingsleven, onze maatschappelijke organisaties en ons bedrijfsleven het meeste op?

Maar nog belangrijker: waarvoor kiezen de inwoners? Hun stem moet worden gehoord!

DS'97 wil de burgers van Landerd en in elk geval die van Schaijk en Reek de kans geven zich uit te spreken voor Oss of Uden.

Meteen na de verkiezingen wordt dan besloten tot fusie van geheel of gesplitst Landerd met Oss of Uden onder het motto: waarmee zijn we beste af en wat willen de inwoners!

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Centrumplan Schaijk

Centrumplannen

DS97 zet ten behoeve van leefbaarheid in op het creëren van bloeiende en bruisende dorpskernen. DS97 ziet hierbij concreet de plannen voor dorpsontwikkeling Reek, centrum Zeeland en uiteraard het centrumplan Schaijk, wat zich in een zeer vergevorderd stadium bevindt - Dat Doen We Samen - Lees meer...

Banner SeW Logo 300x104

Lokale initiatieven

DS97 wil met de gemeenschap lokale initiatieven opzetten of anderszins ondersteunen die burgers ‘bindt en boeit’ aan het dorp. Wonen, leven, ontspannen, zorg: Dat Doen We Samen - Lees meer...

Kieslijst

Herindelen?

DS'97 staat voor eigen regie. Niet herindelen om het herindelen. Is herindelen inhoudelijk de beste optie voor Landerd, dan doen we dat dus in eigen regie. We laten ons niets opdringen, maar lopen het traject met democratische uitgangspunten zodat de uitkomst aansluit bij de wensen van de inwoners van onze gemeente.

Landerd

Landerdmap