Home

 logo

Arie de Kleijn

1. Arie de Kleijn

Betaalbare woningen voor jong & oud en goede zorg dichtbij voor iedereen. Lees meer...

Charlotte Henst

2. Charlotte Henst

Ruimte bieden aan initiatieven van verenigingen, ondernemers en burgers. Lees meer...

Peter

3. Peter Raaijmakers

Herindeling een nacht-merrie voor leefbaarheid 'mijn Schaijk'. Lees meer...

Bregje Spijkers

4. Bregje Spijkers

Nadruk op opgroeien, leven en oud kunnen worden in eigen dorp. Lees meer...

Benno Maathuis

5. Ben Maathuis

Ben Maathuis. Wethouder Landerd en voorheen lijsttrekker voor DS'97. Lees meer...

Kaart Referendum

Tekst Bregje tijdens infodag referendum

Als laatste spreker op de infomiddag betreffende het referendum sprak fractievoorzitster Bregje Spijkers namens DS'97 de volgende tekst

Referendum Toekomst Landerd

Als laatste spreker van vanmiddag wil ik jullie allereerst allemaal bedanken voor je betrokkenheid bij de toekomst van Landerd. Ik hoop dat jullie aan het einde van deze bijeenkomst voldoende informatie hebben opgehaald om een wel overwogen besluit over onze toekomst te kunnen nemen. Namens DS’97 mag ik vanmiddag een kort woordje houden waarin we toelichten wat onze visie is op de Toekomst van Landerd. U kunt het waarschijnlijk al lezen op het scherm achter mij;

Wij zeggen: ZELFSTANDIG OMDAT DIT PRIMA KAN!

De Toekomst van Landerd zien wij:

-         Voorlopig zelfstandig: vanuit het intensiveren van samenwerking met onze buurgemeenten willen wij de versterking zoeken en vanuit daar onderzoeken en ervaren wat voor onze burgers in de toekomst voordelen biedt. We willen dit niet overhaast, maar zorgvuldig doen. Een nieuwe gemeente moet onze inwoners voordelen bieden en die moeten we dus goed op een rij hebben. Zodat we u kunnen uitleggen waarom het anders zou moeten.

-         Samenwerkend: de vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn, waar we de komende jaren voor staan, zijn zeer complex. Deze worden nu in samenwerking met 19 gemeenten in Noordoost Brabant opgepakt en uitgevoerd. Dat betekent dat ook de gemeenten die nu onze buren zijn, deze opdracht niet zelfstandig kunnen uitvoeren. Daar verandert de vorming van een nieuwe gemeente niets aan. Dus welke voordelen biedt het om nu met één of meerdere gemeenten een nieuwe gemeente te vormen? Wij zien daarvan de voordelen niet.

-         Bestuur nabij: we vinden het van belang dat het bestuur en de ambtenaren van onze gemeente nabij onze inwoners staan. Zij kennen de plaatselijke wensen en verlangens en kunnen daar goed op inspelen. Opschaling brengt juist meer afstand en biedt niet automatisch meer kwaliteit voor onze inwoners. Kijk naar de zorg waar opschaling jarenlang is ingezet met de boodschap dat dit vooral voordelen zou brengen; met kreten als meer specialisatie, meer kwaliteit etc. Maar wat heeft het ons opgeleverd? Het tegenovergestelde; meer afstand tot de hulpvrager, meer management, meer bureaucratie, meer overleg en….minder geld voor zorg aan het bed en minder keuzevrijheid bij personeel én hulpvrager om zorg op maat in te vullen.

-         Leefbaar: elke kern in onze gemeente heeft zijn eigen identiteit en hierop moet worden ingespeeld. Grotere gemeenten kijken juist centraal, terwijl ieder dorp zijn eigen behoeften heeft. Onze huidige gemeente speelt hier goed op in.

-         Financieel gezond: de begroting voor 2016 is vorige week unaniem door alle politieke partijen en politieke verenigingen vastgesteld. Dat wil zeggen dat alle raadsleden de ingezette koers voor onze gemeente kunnen ondersteunen. En daarmee hebben allen de financieel gezonde situatie van Landerd onderstreept.

Waarom zouden we dus nu een nieuwe gemeente moeten vormen? Landerd is financieel gezond, deskundig en stabiel. We voeren complexe vraagstukken in samenwerking in de regio uit. Waarom dan een nieuwe gemeente vormen? Denken we nou echt dat het gras bij de buren groener is?

Samenvattend; een nieuwe gemeente moet voordelen voor de inwoners brengen. Vanmiddag heb ik een hoop meningen gehoord die als feiten gepresenteerd zijn. Maar concrete voordelen heb ik niet gehoord, noch de noodzaak waarom wij over zouden moeten gaan tot de vorming van een nieuwe gemeente. Daarom sluit ik af met de boodschap en het stemadvies aan u allen:

KIES VERSTANDIG! KIES ZELFSTANDIG!

Woensdag 25 November; KEUZE 1

Landerd Zelfstandig

Landerd zelfstandig, stem verstandig 25 november. 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Centrumplan Schaijk

Centrumplannen

DS97 zet ten behoeve van leefbaarheid in op het creëren van bloeiende en bruisende dorpskernen. DS97 ziet hierbij concreet de plannen voor dorpsontwikkeling Reek, centrum Zeeland en uiteraard het centrumplan Schaijk, wat zich in een zeer vergevorderd stadium bevindt - Dat Doen We Samen - Lees meer...

Banner SeW Logo 300x104

Lokale initiatieven

DS97 wil met de gemeenschap lokale initiatieven opzetten of anderszins ondersteunen die burgers ‘bindt en boeit’ aan het dorp. Wonen, leven, ontspannen, zorg: Dat Doen We Samen - Lees meer...

Kieslijst

Herindelen?

DS'97 staat voor eigen regie. Niet herindelen om het herindelen. Is herindelen inhoudelijk de beste optie voor Landerd, dan doen we dat dus in eigen regie. We laten ons niets opdringen, maar lopen het traject met democratische uitgangspunten zodat de uitkomst aansluit bij de wensen van de inwoners van onze gemeente.

Landerd

Landerdmap